..กลับ..

ครูแอ็ด (ภานุทัต อภิชนาธง)

ชื่อ ภานุทัต อภิชนาธง    วันเกิด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗  ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดลำพูน 
การศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ กรมศิลปากร  

ความสามารถ
   ขับร้องเพลงไทยเดิม, เพลงไทยสากล, เพลงไทยลูกทุ่ง, เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ, นักแต่งเพลง, เป็นพิธีกรบนเวที, ทำดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์, เขียนและอ่านภาษาล้านนา, ทำเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ซอสามสายและกะลาดัด

บรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด เครื่องดนตรีถนัดที่สุดคือดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น ซึง, สะล้อ, ขลุ่ย, ปี่แน, ปี่จุ่ม, พิณเปี๊ยะ, กลองล้านนาทุกชนิด เช่น กลองตึ่งโนง, กลองปู่เจ่, กลองปู่จา, กลองสะบัดชัย, กลองเต่งถิ้ง ฯลฯ
ผลงานชุดล่าสุด   อัลบั้มชุดดำหัวปี๋ใหม่
ผลงานที่ผ่านมา
- เพลงบรรเลงดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง "นาคทันต์เชียงใหม่" โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดนตรีสะล้อและดนตรีสากลชุด "เส้นเสียงไทย ชุด 1-4"
- ดนตรีพื้นเมือง Music of Northen Thailand No. 1 -5
- ขับร้องเพลง "หนานเย็น" และ "รำวงแสงดาว" อัลบั้ม "การเดินทางของตะกร้า"รางวัลสีสันอวอร์ด 2 รางวัล
- อัลบั้ม "ดำหัวปี๋ใหม่" สืบทอดเจตนารมณ์ นิทัศน์ ละอองศรี (2547)
- อัลบั้ม "แอ๊ดหน้อย บ่าอ้ายซึงหลวง" (2547)
- อัลบั้ม 20 ศิลปินล้านนา แด่คนช่างฝัน โดยขับร้องเพลง "คนลุงลัง"
- หนังสือโน้ตเพลงพื้นบ้านล้านนา และรวมเพลงซอ
- เนื้อร้องทำนองและดนตรีเพลง นพบุรีศรีเชียงใหม่แก้ว ขับร้องโดย สุนทรี เวชานนท์ ชุด "ทางน้ำฟ้า"
- ดนตรีพื้นเมืองในอัลบั้มของศิลปินลูกทุ่งล้านนาหลายคน
- วิทยากรพิเศษ ดนตรี และอักษรล้านนา ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ก่อตั้ง ชมรมดนตรีพื้นเมือง ศูนย์การศึกษาดนตรีพื้นเมืองวัดลอยเคราะห์
- ผู้ฝึกซ้อมและผู้กำกับการแสดง งานเปิดตัวนางสาวเชียงใหม่ งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ 2542 (ช่อง 7 สี)
- แสดงดนตรีและการแสดงงาน "อเมซิ่งไทยแลนด์" ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
- ตัวแทนประเทศไทยไปแสดงงาน "ASIAN MONTH" ปี 1997 ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- ตัวแทนประเทศไทยไปแสดงงาน "มิโดซูจิ พาเหรด" ปี 1998 ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- ตัวแทนนักร้องภาคเหนือ งาน 60 ปีเล่าขานตำนานลูกทุ่งไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2542)
- ดนตรีภาคเหนือใน "นิทาน 4 ภาค" ของจรัล มโนเพ็ชร     ฯลฯ